Vizyon;

Ambalaj atıkları ve tehlikesiz atıklar alanında ulusal ve uluslar arası alanda örnek gösterilecek kuruluşlardan biri olmak.

Misyon;

Çevre, kalite, bilimsel gelişmeler ve yasal mevzuatların yeniliklerini takip ederek , yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla kaynağında ayrı toplama , ayırma, ara depolama , geri kazanım uygulamalarını yaygınlaştırarak çevre koruma bilincinin artmasına katkıda bulunmak.