• 343

  Dünya Her Geçen Gün Sanayi ve Konut Atıklarıyla Kirlenmektedir.

 • 345

  Dünya Her Geçen Gün Sanayi ve Konut Atıklarıyla Kirlenmektedir.

 • 344

  Dünya Her Geçen Gün Sanayi ve Konut Atıklarıyla Kirlenmektedir.

 • 346

  Dünya Her Geçen Gün Sanayi ve Konut Atıklarıyla Kirlenmektedir.

Biz ve Dönüşüm

Misyon / Vizyon

Devamı

Ürünler

Devamı

Galeri

Devamı

 

img

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm , kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile
ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır.
Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar
engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması
büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

 

GERİ DÖNÜŞÜM İLE GELECEĞE YATIRIM

Evinizde Kullandığınız Ambalaj Atıklarını Çöpe Atmayın En Yakın Toplama Kutularına Bırakın

img

Metal Ambalaj Atıkları
Metal içecek kutuları
Yağ tenekeleri
Konserve, salça kutuları
Kullanılmış metal ev eşyaları
Cam Ambalaj Atıkları
Cam şişeler
Kavanoz vb. cam kaplar
Kağıt Ambalaj Atıkları
Kağıt
Karton
Gazete-dergi
Kullanılmış defter – eski kitap
Plastik Ambalaj Atıkları
Su, meyve suyu, yağ vb. plastik şişeler
Yoğurt kapları Şampuan, deterjan gibi
temizlik ürünleri kapları Bidon ve diğer
kullanılmış plastik ev eşyaları

NEDEN GERİ DÖNÜŞÜM?

img

Cam şişenin doğada
4000 yıl
Plastiğin doğada
1000 yıl
Alüminyumun doğada
100 yıl
Gazetenin doğada
1 yıl
YOK OLMADIĞINI
BİLİYORMUSUNUZ ?

GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

Kağıt/Karton
Atıkları

1 Ton Kağıt/Karton Atığın
Geri Dönüşümü İle

17 ağacın Kesilmesi
Önlenebilir

Metal Kutu
Atıkları

Sadece 1 Metal İçecek Kutusunun
Geri Dönüşümü İle

100 Watt’lık Bir Ampulü 20 Saat
Çalıştıracak Enerji Tasarruf Edilebilir

Cam
Atıkları

1 Ton Cam Atığın
Geri Dönüşümü İle

100 Litre Petrol Tasarrufu
Sağlanabilir

Plastik
Atıklar

1 Ton Plastik Atığın
Geri Dönüşümü İle

%95 Oranında Enerji Tasarrufu
Sağlanabilir

Gıda ambalajları (özellikle yoğurt kapları, konserve kutuları vb.)
kabaca yıkanarak geri dönüşüm poşetlerine bırakmalı;
Kağıt, karton gibi ıslanarak zarar görebilecek ambalaj
atıklarının çöp olması engellenmeli.
Eski kıyafet, ayakkabılar, tuvalet kağıtları, hijyenik pedler, çocuk bezleri, yiyecek artıkları vb. çöpler geri dönüşüm poşetine atılmamalı; Bu atıklar geri kazanılabilir olmadığı gibi, aynı zamanda da ambalaj atıklarının kalitesini düşürmekte ve hijyenik açıdan çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır.
Ambalaj atıkları, geri dönüşüm kutularına atılırken, iç içe konmamalı; Ayırma işlemi sırasında kağıt, plastik, cam ve metal atıkların ayrıştırılması kolaylaştırılmalı.
Kırık camların doğrudan geri dönüşüm poşetlerine atılmamasına ya da muhafazalı atılmasına, pencere camlarının atılmamasına dikkat edilmeli; Tehlike oluşturabilecek durumların oluşması engellenmeli.